MIK-jam

Biblioteksutveckling för Agenda 2030

Instruktioner

Nedan följer instruktioner och uppgifter för båda dagarna. Förberedelseuppgifter hittar du här.

Teknik-drop-in

Du behöver:

  • En dator eller surfplatta med fungerande webbkamera

  • Headset med mikrofon och hörlurar

Gör följande:

 1. Anslut till Zoom-mötet (länk i mail med inbjudan)

 2. Döp om dig till: Förnamn Efternamn (organisation)

 3. Testa din mikrofon och videokamera.

 4. Skriv "Hej!" i chatten.

 5. Be om hjälp vid behov, i chatten eller på telefon: Malin Klintholm, 0721-428056

 6. Utför uppgift 0. Frågeställningar & utmaningar nedan.

MötesRegler

Normer:

 • Stäng av mikrofonen under presentationer

 • Sätt på mikrofonen under diskussioner

 • Arbeta inte med annat på datorn samtidigt

 • Undvik spontanraster

 • Ställ frågor i chatten

Innehåll

Dag 1, 13/1:

 • 08.45: Teknik-drop-in

 • 09.00: MIK & designprocessen

 • 10.00: Egen MIK-aktivitet (grupparbete)

 • 12.00: Lunch

 • 13.00: Bolla med inspiratör (grupparbete)

 • 14.30-15.00: Avrundning

Dag 2, 20/1:

 • 08.45: Teknik-drop-in

 • 09.00: Gemensam uppvärmning

 • 10.00: Egen MIK-aktivitet (grupparbete)

 • 12.00: Lunch

 • 13.00: Förbered presentation

 • 13.30: Presentation av arbeten

 • 14.30-15.00: Slutdiskussion och avrundning

0. Frågeställningar & utmaningar

Padlet:

 • Öppna Padlet-brädet Frågeställningar & utmaningar

 • Skapa ett kort för din förberedda frågeställning/utmaning.
  Lyft andras kort: Reagera med ett hjärta ❤️ på kort du önskar lyfta.


1. kunskaper, färdigheter, resurser & relationer

09.20-09.50

Presentationsrunda:

 • Presentera kort dig själv.

 • Berätta vad du arbetar med.

 • Presentera din förberedda frågeställning/utmaning.

Diskutera, i relation till ert tema:

 • Vilka kunskaper och färdigheter behöver invånare och lokala aktörer för att intressera sig för området?

 • Vilka resurser och relationer behöver invånare och lokala aktörer för att engagera sig i att lösa utmaningarna?

 • Vilken målgrupp har mest nytta av ny kunskap och vem har mest nytta av sociala plattformar (såväl fysiska som digitala)?

Att tänka på!

Fokusera på behoven
I denna övning fokuserar vi inte på lösningarna (det kommer senare).
Syftet är att skapa en gemensam bild av utmaningarna och behoven.

Ingen stress
Diskussioner kring dessa frågor kommer att återkomma under hela evenemanget!

Olika personer = olika ingångar
Denna introduktion går även ut på att lära känna varandra
och respektive persons ingång till MIK-jam Agenda 2030.


2. Planera en egen MIK-aktivitet*, Dag 1

*aktivitet: aktivitet, tjänst, digitalt verktyg, fysisk mötesplats, etc.

10.00-10.50

Utifrån era diskussioner i föregående uppgift, formulera ett mål och känsla för er aktivitet.

Padlet:

 1. Öppna er grupps egna Padletbräde nedan.
  Behåll brädet öppet under resten av dagen.

 2. Målgrupp: Definiera tillsammans en eller flera (huvudsakliga) målgrupper ni riktar er till. Skapa ett Padletkort för varje målgrupp.
  Kolumn: Målgrupp. (ca 10 minuter)

 3. Mål: Formulera tillsammans ett eller flera mål för er aktivitet - gärna som "hur-kan-vi"-frågor. Skapa ett Padletkort för varje mål.
  Kolumn: Aktivitetens mål. (ca 10 minuter)

 4. Känsla: Varje gruppmedlem lägger in 2 bilder som representerar den känsla hen vill förmedla med aktiviteten.
  Kolumn: Aktivitetens känsla i bilder. (ca 5 minuter)
  Tips: använd Padlet-kortens inbyggda bildsökfunktion!

 5. Varje gruppmedlem presenterar sina bilder.
  (ca 1 minut/person)

 6. Diskutera gemensamt vad ni vill förmedla och uppnå med aktiviteten:
  (ca 15 minuter)

  • sortera ev. känslobilderna i önskad ordning

  • revidera ev. aktivitetens mål.

Att tänka på!

Fokusera på målet
Fokusera på vad ni vill uppnå. Först i nästa uppgift är fokus på vad ni ska göra.

11.00-12.00

Utifrån ert definierade mål och känsla, diskutera och besluta kring vilken typ av lösning ni vill erbjuda målgruppen.

Tänk stort, börja smått: Ni har begränsat med tid. Våga ha visioner men tänk inte att er aktivitet ska lösa allt. Se er lösning som ett positivt bidrag som tillsammans med andra lösningar angriper utmaningarna.

Er lösning kan förslagsvis vara något (eller en kombination) av följande:

 • Aktivitet: En strukturerad aktivitet, på biblioteket eller annan plats.

 • Fysisk mötesplats: En öppen plattform för målgruppen att mötas och arbeta tillsammans.

 • Tjänst/verktyg: En digital eller analog tjänst eller verktyg riktad till målgruppen.

 • Någonting helt annat: En utställning, improvisationsteater, vad-som-helst, ...

Padlet: Börja brainstorma & skissa på er lösning genom att definiera dess olika delar. Skapa ett kort för respektive del/moment.
Kolumn: Innehåll / Upplägg.

  • Hur skapar vi intresse och engagemang hos målgruppen?

  • Vilken information behöver användaren/deltagarna?

  • Vad konkret är det som vår lösning tillhandahåller målgruppen?

  • Vad ska användaren/deltagarna göra?

Att tänka på!

Anteckna
Ha funderingar och frågetecken antecknade och nära tillhands, t.ex. i form av Padlet-kort.
Dessa är bra att senare bolla med er inspiratör!

Planera för presentation
Efter lunch presenterar varje grupp kort (2 minuter) sin tänkta lösning.
Bestäm i förväg vem i gruppen som kommer att presentera.

12.00-13.00: Lunch

13.00-13.20

Presentation av inspiratörer.

Varje grupp presenterar kort (2 minuter) sin tänkta aktivitet för inspiratörer och övriga grupper.

13.20-14.30

 • Diskutera er aktivitet med er inspiratör.
  Tips: dela skärm och/eller länken till er Padlet.

 • Lyft frågor och funderingar samt bolla tankar och idéer!
  Anteckna/vidareutveckla i Padlet under diskussionens gång.

 • Ta en gemensam bensträckare runt 14-tiden ☕

Att tänka på!

Ämneskunskaper
Er i
nspiratör deltar som erfaren ämneskunnig för ert tema.
Hen förväntas dock inte vara MIK-expert eller kunna svara på frågor kring teknik, innovation eller dylikt.

Nya perspektiv
Var beredda på att inspiratören och MIK-jam-ledarna kan komma att ställa granskande och svåra frågor.
Syftet är att inte att kritisera, utan att väcka kreativa tankar och utmana er att se nya perspektiv.

Bollplank
Använd er inspiratör som ett kunnigt bollplank, i syfte att vidareutveckla er lösning.
Detta är ok att såväl bredda som att smalna av er lösning - hitta rätt väg framåt tillsammans!

14.30-15.00

Avrundning och information inför nästa MIK-jam-dag.

Att tänka på!

Förbered inför dag 2
Efter dagens avslutning: ta del av och genomför förberedelserna inför nästa tillfälle.


3. Gemensam uppvärmning

 • Presentation om Agenda 2030 i ett globalt biblioteksperspektiv.

 • Reflektioner om hur biblioteksutveckling, hållbarhet och innovation hänger ihop.


4. Planera en egen MIK-aktivitet, Dag 2

10.00-10.50

 1. Användarfeedback
  Kolumn: Anteckningar från samtal med målgruppen. (ca 20 minuter)

Varje gruppmedlem presenterar sina tankar/insikter från sin diskussion med målgruppen:

  • Hur upplevs er lösning? Vilka möjligheter & utmaningar ser målgruppen?

  • Hur kan er lösning vidareutvecklas för att ännu bättre möta målgruppens behov?

 1. Iterera er aktivitet
  Kolumn: Innehåll / Upplägg. (ca 30 minuter)

Utifrån återkopplingen från målgruppen, vidareutveckla er aktivitet så att den matchar målgruppens behov. Det kan innebära att ni t.ex:

 • Skrotar vissa idéer.

 • Förfinar vissa idéer.

 • Utvecklar helt nya idéer.

Tips! Använd gärna scenarion och personas* för att hjälpa beskriva er idé. Skapa nya Padlet-kolumner om ni behöver!

* Persona: En persona är en fiktiv karaktär som representerar den tänkta målgruppen.

Att tänka på!

Lyssna på målgruppen
Ifall målgruppen gillar eller ogillar någon av era idéer,
eller har presenterat egna förslag: var hörsamma!

Användaren vet inte alltid bäst
Bara för att målgruppen har uttryckt något så måste ni inte följa det till punkt och pricka.
Analysera tillsammans och kom till gemensamma insikter.

Mönster och trender
Ser ni återkommande mönster från olika användare?
Ifall fler användare säger samma sak: ta detta i särskild beaktning.

11.00-12.00

Nu är det dags att konkretisera era planer.
Kolumn: Innehåll / Upplägg. (använd t.ex. kolumnen som en vertikal tidslinje)

Er aktivitet ska ha:

 • En tydlig start: aktiviteten ska ta naturlig plats i ett sammanhang som låter användaren enkelt komma igång.

 • Ett tydligt slut: aktiviteten ska leda till det mål eller känsla som ni tidigare har definierat.

 • Kunna testas: aktiviteten ska vara tillräckligt konkret för att (med viss detaljplanering) kunna pilot-testas av er eller någon annan.

Att tänka på!

Tydlighet, tydlighet, tydlighet
Kan en person förstå er idé endast genom att titta på er Padlet?
Ja: perfekt! Nja/nej: försök att tydliggöra er aktivitets start, innehåll och slut.

Behöver ni hjälp?
Skriv till Martin Törnros i chatten.

Detta är sista designtimmen
Efter lunch kommer ni att förbereda er presentation,
samt presentera för övriga grupper.

12.00-13.00: Lunch

13.00-13.30

Förbered presentation och diskussion av er aktivitet ~10 minuter / grupp:

 • Presentera er aktivitet för övriga grupper. Dela gärna skärm och visa er Padlet.

 • Moderera en diskussion kring er aktivitet:

  • Förbered ett par frågor kring er egen aktivitet till övriga grupper, för att starta diskussionen.

Under övriga gruppers presentationer: anteckna och ställ frågor samt var aktiv i efterföljande diskussion.

Att tänka på!

Hur kan aktiviteten implementeras?
Var tydlig med hur aktiviteten hör hemma i ett sammanhang.
Vad är start, innehåll och slut? Hur redo är aktiviteten att testas live?

Nyfikenhet smittar
Om du undrar över någonting är du säkert inte ensam.
Var nyfiken och ställ frågor - för di
n egen och andras skull!
PS. alla uppskattar konstruktiv feedback 😍

Planera för presentation
Bestäm i förväg vem i gruppen som kommer att presentera vad.

13.30-14.30

Presentation av grupparbete.

14.30-15.00

Slutdiskussion:

 • Hur kan idéerna förverkligas?

 • Vilka stöd finns att få?

Frågor och avrundning.

Tack för två kreativa dagar!
Lycka till med det fortsatta arbetet.