MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

RESULTAT

Hur hade Harry Potter reagerat om han blev uthängd på Snapchat? Vilka olika metoder används för att skapa och sprida desinformation, och hur kan vi på ett tryggt sätt lära genom att själva göra? Hur kan ett biblioteksråd av ungdomar användas för att utforma biblioteket på ungas villkor, och hur kan digitalt skapande och berättande på biblioteket vävas samman med diskussioner om etik, rättigheter och skyldigheter?

Kring dessa och en mängd andra frågor skapades fyra aktiviteter från grunden under detta tvådagars digitala MIK-jam, där bibliotekspersonal från Västra Götalandsregionen samarbetade för att skapa för barn och unga på biblioteket på teman Fake News, Psykisk hälsa, Barnkonventionen och Läsning.

Varje deltagare hade inför dagen intervjuat en 13-18-åring och förberett en frågeställning/utmaning kopplat till sitt tema. Första dagen under MIK-jam formulerade grupperna egna mål och skapade en bildvägg för den känsla de ville förmedla med sin aktivitet. Därefter bröt gruppen ner aktiviteten i olika moment, med ett tydligt start och slut, och bollade sina tankar och idéer med en ämneskunnig inspiratör. Inför dag två hade varje deltagare presenterat och diskuterat sin grupps idéer och upplägg med målgruppen, varpå aktiviteten itererades till en slutgiltig form med en tydlig början, innehåll och slut.

Samtliga resultat är publicerade under CC BY-SA Erkännande-DelaLika och är fria för vem (och vilket bibliotek!) som helst att använda.

Samtliga gruppresultat, i form av Padletbräden:

Arrangera ett MIK-jam

Vill ni arrangera ett digitalt eller fysiskt MIK-jam? Se startsidan för information.