MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

Inspiratörer

Under MIK-jam har varje grupp tillgång till en inspiratör som är verksam eller kunnig inom området. Ni har möjlighet att under dagen presentera er idé för er inspiratör samt bolla tankar och idéer.

Vendela Carlfjord

Tema: Yttrandefrihet

Vendela Carlfjord är en barnrättsaktivist som tidigare varit förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund och representant i Rädda Barnens riksstyrelse. I dessa roller har Vendela arbetat med barn och ungas organisering och för att stärka barns politiska intressen. Arbetet har bland annat bestått av att göra Barnkonventionen till lag, rapportera till FN:s barnrättskommitté, delta i regeringens barnrättsdelegation och utbilda barn och vuxna om barns rättigheter.

Idag studerar Vendela statsvetenskap vid Uppsalas Universitet och skriver om barns rätt att höras i beslut om sin egen välfärd. Hon är också medlem i Svensk biblioteksförenings jury för Barnrättsutmärkelsen Elefanten.

Henrik Harrysson

Tema: Propaganda – vinklade budskap

Henrik är verksam som regional filmkonsulent i Gävleborg och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med den rörliga bilden både ur ett skapar- och mottagarperspektiv. Han har mångårig erfarenhet av utbilda inom historieberättare som lärare inom Filmvetenskap på högskolan i Gävle, med effektiva och tydliga budskap som reporter och programledare på TV4 och med riktad reklam som kommunikatör på ishockeyklubben Brynäs IF.

Berättelsen och den rörliga bilden genomsyrar vår samtid och just nu står vi i och med digitaliseringen i ett paradigmskifte. Genom sitt arbete försöker Henrik att skapa förståelse för den rörliga bildens förutsättningar och dela med sig av sin kunskap inom historiebyggande. Ett av Henriks stora fokusområden är filmkunnighet vilket syns inte minst i hans engagemang inom projektet Med kameran som verktyg som fokuserar på demokratiutveckling för förskolebarn.

Josephine Rydberg

Tema: VR

Josephine Rydberg är verksamhetsutvecklare för crossmedia och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola.

Inom den regionala verksamheten har Josephine drivit en rad VR-projekt inom musik, kulturarv och biblioteksverksamhet. Forskningen handlar om dramaturgi för deltagande praktiker och använder VR som ett medium för lajv och andra spelifierade berättelser för flera deltagare.

Foto: Mats Bäcker

Julian Vigil

Tema: Bibliotekskunnighet

Examinerad från Kungl. Musikhögskolan 2000 och har arbetat som pedagog och musiker sedan dess. Sedan 2018 arbetar han som pedagog på Unga Klara, Sveriges nationella scen för barn och unga.

Julian blir återkommande anlitad som föreläsare och moderator och inspiratör i olika sammanhang för att sprida Unga Klaras barnperspektiv, arbetsätt och metoder. Hans största fokus är att fördjupa Unga Klaras samarbete med förskolor och skolor, bortom teaterbesöket. Det arbetet inbegriper bland annat att bjuda in referensgrupper till Unga Klaras repetitioner, skapa lärarmaterial, hålla workshops och genomföra Skapande skola-projekt.