MIK-jam

Designa för demokratin

Genomförda MIK-jams

Läs om och inspireras av tidigare genomförda jams.

2022-11-30: GammelSurfen - MIK-jam för seniorer, Åtvidabergs bibliotek

2022-09-27 & 2022-10-18: Digital biblioteksverksamhet med unga i fokus, Region Gävleborg (online)

2022-09-26 & 2022-10-11: Digital biblioteksverksamhet med unga i fokus, Region Västerbotten (online)

2022-01-13 & 2022-01-20: Agenda 2030, Kungliga biblioteket, Biblioteksutveckling Sörmland (online)

2021-05-25 & 2021-06-04: Digital biblioteksverksamhet med unga i fokus, Västra Götalandsregionen (online)

2021-03-17: Digital biblioteksverksamhet med unga i fokus, Biblioteksutveckling Sörmland & Region Östergötland (online)

2020-08-07 & 2020-08-10: Alléskolan, Åtvidaberg (online)

2019-05-13: Arbetets museum, Norrköping (fysiskt)

Har du anordnat ett MIK-jam och vill inspirera andra med din berättelse?
Vill du ha stöd i att anordna ett eget MIK-jam?