MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

RESULTAT

Improvisationsteater om ungas digitala hälsa, en utställning om desinformation, en Awareness week om Barnkonventionen och nattlig skräckläsning på biblioteket!

Dessa fyra aktiviteter skapades från grunden under detta heldigitala MIK-jam, där bibliotekspersonal från Region Sörmland och Östergötland (med två gästspel från Eslöv och Göteborg!) samarbetade för att skapa för barn och unga på biblioteket på teman Fake News, Psykisk hälsa, Barnkonventionen och Läsning.

Varje deltagare hade inför dagen intervjuat en 13-18-åring och förberett en frågeställning/utmaning kopplat till sitt tema. Under MIK-jam formulerade grupperna egna mål och skapade en bildvägg för den känsla de ville förmedla med sin aktivitet. Därefter bröt gruppen ner aktiviteten i olika moment, med ett tydligt start och slut, och bollade sina tankar och idéer med en ämneskunnig inspiratör.

Samtliga resultat är publicerade under CC BY-SA Erkännande-DelaLika och är fria för vem (och vilket bibliotek!) som helst att använda.

Samtliga gruppresultat, i form av Padletbräden:

Arrangera ett MIK-jam

Vill ni arrangera ett digitalt eller fysiskt MIK-jam? Se startsidan för information.