MIK-jam

Biblioteksutveckling för Agenda 2030

Tack för denna omgång av MIK-jam! Här är samtliga resultat!
Läs
Digitekets artikel om MIK-jam Agenda 2030.

Välkommen till två dagar fyllda med MIK, kreativitet och innovation!

När de två dagarna är slut har vi tagit fram nya metoder, aktiviteter och prototyper som bidrar till utvecklingen av en hållbar värld. Kanske kommer vi att utforma en helt ny bibliotekstjänst som ökar den digitala delaktigheten? Kanske utformar vi ett spel som sprider kunskap om klimatförändringarna? Bara fantasin sätter gränser.

MIK-jam Agenda 2030 är för dig som arbetar på bibliotek, museum, skola, inom hållbar utveckling eller bara är intresserad.

Du bidrar med dina idéer och i grupp arbetar vi utifrån de Globala målen för hållbar utveckling med en imponerande skara inspiratörer som bollplank. Tillsammans utformar vi lösningar som gör skillnad, med fokus på fyra aktuella teman:

 • Design för delaktighet på internet

 • Kommunikation för en hållbar värld

 • Öppna data i en hållbar stad

 • Biblioteken i en cirkulär ekonomi.

➡️ Läs mer om MIK-jams teman

➡️ Läs mer om MIK-jams inspiratörer

Läs mer om Agenda 2030, MIK och MIK-jam som metod längre ner på denna sida.

Tid och plats

📅 Dag 1: 13 januari 2022, 9.00-15.00

📅 Dag 2: 20 januari 2022, 9.00-15.00

📍 Plats: Digitalt på distans.

Instruktioner

💡 Förberedelser: Bekräfta ditt deltagande + uppgifter inför MIK-jam.

Schema & instruktioner: Instruktioner och uppgifter under dagarna.

Övrigt

🙋 Anmälan: Intresseanmälan att delta i MIK-jam stängde 12 november. Välkommen med en sen anmälan att delta i mån av plats.

ℹ️ Information: Information om eventet kommer att publiceras löpande på denna webbplats.

Frågor: Tveka inte att höra av er med eventuella frågor eller funderingar.

Hoppas att vi ses!

Kungliga biblioteket

Malin Klintholm, Biblioteksutveckling Sörmland

Martin Törnros, Interaktiva rum


Dela eventet: Facebook-event för MIK-jam Agenda 2030.

OM MIK-jam

Vad är Agenda 2030?

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Agenda 2030 beskriver hur målen ska uppnås. Det är en handlingsplan som UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.

Läs mer om Agenda 2030 hos UNHCR.
Vad är MIK?

MIK står för medie- och informationskunnighet: att kunna hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper.

Det handlar om allt ifrån digital källkritik och reklamkunnighet till filmanalys och datorspel. MIK handlar om alla människors rätt till information och kunskap: kort och gott en demokratifråga.

Läs mer om MIK hos UNESCO, Statens Medieråd och Wikipedia.

Vad är ett MIK-jam?

MIK-jam är ett skapande event där kreativa deltagare med olika bakgrund och kompetenser möts och arbetar tillsammans kring MIK.

Fokus ligger på att ha roligt, bredda kunskaperna och inspireras av varandra.

Detta MIK-jam kommer att ske på distans och använda digitala verktyg för kreativ samverkan.

Film om MIK-jam

Här kan du se en film om det första fysiska MIK-jammet som hölls i Norrköping 2019.

Innehåll och schema

Nedan är schemat för MIK-jam.

Här hittar du samtliga förberedelseuppgifter inför MIK-jam.

Här hittar du samtliga instruktioner och uppgifter för båda dagar.

☕ Dagarna innehåller gott om raster och bensträckare.

Dag 1 (13 jan)

Individuella förberedelser (läs detaljer):

 • Intervjua en person från målgruppen.

 • Formulera en frågeställning/utmaning.

 • Lär känna Padlet & Zoom.

Under dagen:

 • 08.45: Teknik-drop-in

 • 09.00: MIK & designprocessen

 • 10.00: Egen MIK-aktivitet (grupparbete)

 • 12.00: Lunch

 • 13.00: Bolla med inspiratör (grupparbete)

 • 14.30-15.00: Avrundning

Dag 2 (20 jan)

Individuella förberedelser (läs detaljer):

 • Presentera och diskutera din grupps idé med en eller flera personer från målgruppen.

 • Skapa kort i din grupps Padlet som sammanfattar era diskussioner.

Under dagen:

 • 08.45: Teknik-drop-in

 • 09.00: Introworkshop

 • 10.00: Egen MIK-aktivitet (grupparbete)

 • 12.00: Lunch

 • 13.00: Förbered presentation

 • 13.30: Presentation av arbeten

 • 14.30-15.00: Slutdiskussion och avrundning