MIK-jam

Biblioteksutveckling för Agenda 2030

Save the dates: 13 & 20 jan 2022

Välkommen till två dagar fyllda med MIK, kreativitet och innovation!

När de två dagarna är slut har vi tagit fram nya metoder, aktiviteter och prototyper som hjälper biblioteken att bidra till utvecklingen av en hållbar värld. Kanske kommer vi att utforma en helt ny bibliotekstjänst som ökar den digitala delaktigheten? Kanske utformar vi ett spel som sprider kunskap om klimatförändringarna? Bara fantasin sätter gränser.

MIK-jam Agenda 2030 är för dig som arbetar på bibliotek, museum, skola, inom hållbar utveckling eller bara är intresserad.

Du bidrar med dina idéer och i grupp arbetar vi utifrån de Globala målen för hållbar utveckling med en imponerande skara inspiratörer som bollplank. Tillsammans utformar vi lösningar som gör skillnad, med fokus på fyra aktuella områden:

  • Design för delaktighet på internet.

  • Kommunikation för en hållbar värld.

  • Öppna data i en hållbar stad.

  • Biblioteken i en cirkulär ekonomi.

Läs mer om Agenda 2030, MIK och MIK-jam som metod längre ner på denna sida.

Praktisk information

Tid:

  • Dag 1: 13 januari 2022.

  • Dag 2: 20 januari 2022.

(Notera att detta är ett tvådagars-evenemang, samtliga deltagare är med bägge dagar.)

Plats: Digitalt på distans.

Anmälan: Intresseanmälan till att delta öppnar 18 oktober 2021.

Övrigt: Information om eventet kommer att publiceras löpande på denna webbplats.

Frågor? Tveka inte att höra av er med eventuella frågor eller funderingar.

Hoppas att vi ses!

Kungliga biblioteket

Malin Klintholm, Biblioteksutveckling Sörmland

Martin Törnros, Interaktiva rum

OM MIK-jam

Vad är Agenda 2030?

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030 och är en fortsättning av milleniemålen.

Agenda 2030 beskriver hur målen ska uppnås. Det är en handlingsplan som UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.

Läs mer om Agenda 2030 hos UNHCR.
Vad är MIK?

MIK står för medie- och informationskunnighet: att kunna hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper.

Det handlar om allt ifrån digital källkritik och reklamkunnighet till filmanalys och datorspel. MIK handlar om alla människors rätt till information och kunskap: kort och gott en demokratifråga.

Läs mer om MIK hos UNESCO, Statens Medieråd och Wikipedia.

Vad är ett MIK-jam?

MIK-jam är ett skapande event där kreativa deltagare med olika bakgrund och kompetenser möts och arbetar tillsammans kring MIK.

Fokus ligger på att ha roligt, bredda kunskaperna och inspireras av varandra.

Detta MIK-jam kommer att ske på distans och använda digitala verktyg för kreativ samverkan.

Film om MIK-jam

Här kan du se en film om det första fysiska MIK-jammet som hölls i Norrköping 2019.