MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

Resultat

Ett "Biblioteket take-over" för ungdomar att ha exklusiv tillgång till lokalerna och själva forma bibliotekets verksamhet. En propaganda-verktygslåda för folkbibliotek att arbeta konkret och praktiskt med ämnen som algoritmer, sociala medier och desinformation. Ett regionalt VR-nätverk för personal som vill utforska hur VR kan öppna nya, spännande dörrar i den dagliga biblioteksverksamheten - vilka möjligheter och utmaningar finns? Biblioteket 2040: ett skolprogram som bjuder in till en dystopisk framtid där demokratin som vi känner den idag är ett minne blott - hur ser biblioteket ut när böcker är bortsållade, när information ej längre är sökbar och där bibliotekets tjänster endast är tillgängliga för de som kan betala för sig?

Dessa är exempel på lösningar som designades från grunden under detta tvådagars MIK-jam arrangerat av Biblioteksutveckling Gävleborg och Interaktiva rum. Personal från regionens folk- och skolbibliotek samarbetade och skapade tillsammans nya aktiviteter, verktyg och metoder kring hur biblioteken kan arbeta med digital biblioteksverksamhet med unga i fokus. Arbetet skedde i fyra teman:

  • Yttrandefrihet – barns röster ska höras

  • Propaganda – vinklade budskap

  • VR – sociala och empatiska förmågor

  • Bibliotekskunnighet – att samla och sortera information

Varje deltagare hade inför eventet intervjuat en person och förberett en frågeställning/utmaning kopplat till sitt tema. Första dagen under MIK-jam skedde digitalt på distans. Grupperna formulerade egna mål och skapade en bildvägg för den känsla de ville förmedla med sin respektive aktivitet. Idéerna utformades vidare gentemot en utvald målgrupp och ett konkret mål. Inför dag två hade varje deltagare presenterat och diskuterat sin grupps idéer och upplägg med målgruppen. Under dagen fick varje grupp bolla sina tankar och idéer med en ämneskunnig inspiratör och aktiviteten itererades till en slutgiltig form med en tydlig början, innehåll och slut. Dagen avslutades med en diskussion om hur biblioteken kan ta sina idéer vidare och vilka stöd som finns att få.

Samtliga resultat är publicerade under CC BY-SA Erkännande-DelaLika och är fria för vem (och vilket bibliotek) som helst att använda.

Gruppernas arbetsprocesser och presentationer:

Och så en bonus från regionen själva, som fick ett sug att gestalta en idé som spånats under en tid:

Arrangera ett MIK-jam

Vill ni arrangera ett digitalt eller fysiskt MIK-jam? Se startsidan för information.