MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

Tack för denna omgång av MIK-jam! Här är samtliga resultat!

Välkommen till en dag fylld med MIK, kreativitet och innovation!

När dagen är slut har vi tagit fram nya metoder och aktiviteter som vänder sig till unga mellan 13-18 år. Kanske kommer vi att hitta på en helt ny bibliotekstjänst som hjälper ungdomar att må bättre? Kanske utformar vi ett spel som sprider kunskap om barnrättskonventionen? Bara fantasin sätter gränser.

Dagen riktar sig till bibliotekspersonal inom Region Sörmland och Region Östergötland med inriktning barn/unga och IT/MIK/digital kompetens.

Du bidrar med dina idéer och vi arbetar i grupp. Tillsammans utformar vi lösningar som gör skillnad i unga människors liv. Vi fokuserar på aktuella områden som Fake News, Psykisk hälsa, Barnkonventionen - ungas mänskliga rättigheter och Läsning och som bollplank har vi en imponerande skara inspiratörer.

Tid: 17 mars 2021, 9.00-16.00

Plats: Digitalt i Zoom och gemensamma kreativa skaparytor. Zoom-länk hittar du i ditt antagningsmail.

Anmälan: Anmälan till MIK-jam stängde 18/2.

Förberedelser: korta uppgifter att genomföra inför MIK-jam.

Vi ses!

Ann Catrine & Malin, Biblioteksutveckling Sörmland

Ingrid & Linda, Regionbibliotek Östergötland

Martin Törnros, workshopledare MIK-jam, Mikoteket / Interaktiva rum

Vad är ett MIK-jam?

MIK-jam är ett skapande event där kreativa deltagare med olika bakgrund och kompetenser möts och arbetar tillsammans kring MIK. I dagens fall biblioteksmedarbetare med olika kompetens och särskilt inbjudna inspiratörer.

Fokus ligger på att ha roligt, bredda kunskaperna och inspireras av varandra.

Läs mer om MIK-jam på mikjam.se.


Vad är MIK?

MIK står för medie- och informationskunnighet: att kunna hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper.

Det handlar om allt ifrån digital källkritik och reklamkunnighet till filmanalys och datorspel. MIK handlar om alla människors rätt till information och kunskap: kort och gott en demokratifråga.

Läs mer om MIK på UNESCO, Statens Medieråd och Wikipedia.

Film om MIK-jam

Här kan du se en film om det första fysiska MIK-jammet som hölls i Norrköping 2019.

Inför MIK-jam

Att göra: korta uppgifter att genomföra inför MIK-jam.

Sammanfattning:

  1. Bekräfta ditt deltagande.

  2. Intervjua en 13-18-åring.

  3. Lär känna Padlet.

  4. Lär känna Zoom.

Under MIK-jam