MIK-jam

digital biblioteksverksamhet med unga i fokus

Inför Mik-jam

Nedan följer ett antal uppgifter att genomföra inför MIK-jam. Syftet är att börja reflektera kring utmaningarna och möjligheterna med målgruppen i fokus.

Inför Dag 1

1. Bekräfta ditt deltagande

Fyll i detta korta formulär för att bekräfta eller avböj ditt deltagande i MIK-jam senast 15 september.

2. Intervjua ett barn / en ungdom

Att göra inför MIK-jam:

 • Bekanta dig med ditt tema genom att läsa igenom dess text och frågeställningar.
  Bekanta dig även med de allmänna frågeställningarna gällande samtliga teman.

 • Intervjua/samtala med en person från målgruppen kring ditt tema, utifrån tillhandahållna eller egna frågeställningar.

 • Baserat på intervjun, formulera en frågeställning eller utmaning kring att, tillsammans med målgruppen, arbeta praktiskt med MIK på biblioteket.

Att tänka på:

 • Förklara varför du vill intervjua personen samt att deltagande är anonymt och frivilligt. Du kan t.ex. hänvisa till Barnkonventionen artikel 12: "Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad".

 • För barn under 15 år behöver du målsmans samtycke. Du kan exempelvis intervjua ett barn/ungdom som du redan känner, med målsmans muntliga samtycke.

3. Lär känna Padlet + formulera frågeställning

Under MIK-jam kommer vi att använda Padlet, ett digitalt verktyg för att brainstorma och skapa kreativt tillsammans. Ni kan enkelt strukturera ert arbete genom att skapa kolumner, kort och länkar, rita samt lägga till bilder, videor och mycket mer. Du behöver inte registrera ett konto.

Att göra inför MIK-jam:

4. Lär känna Teams

Under MIK-jam kommer vi att använda Microsoft Teams, ett digitalt verktyg för videosamtal.

Om du är ovan med att använda programmet, bekanta dig genom att följa Microsofts instruktioner på Hantera dina samtalsinställningar i Teams, kapitel:

 • Ändra standard-mick, högtalare eller kamera.

 • Ring ett testsamtal.

Vi rekommenderar att du registrerar ett Teams-konto och använder en nedladdad och installerad version av Teams. Det går även bra att ansluta till videosamtalet via webbläsaren, se då till att använda en uppdaterad version av Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Inför Dag 2

1. Presentera och diskutera med ett barn / en ungdom

Presentera och diskutera din grupps aktivitet för en eller flera personer från målgruppen. Det kan vara en ny eller samma personer som du samtalade med inför första tillfället.


Förbered gärna ett par frågor inför samtalet, du kan exempelvis utgå ifrån följande frågeställningar:

 • Vad är din spontana känsla inför vår problemformulering och lösning?

 • Hur kan lösningen bäst utformas för att intressera dig och dina vänner?

 • Hur skulle du eller dina vänner kunna bidra aktivt till att utforma/utveckla lösningen?


Låt personen dela sina tankar och synpunkter kring aktiviteten, all återkoppling oavsett karaktär är viktig och av värde.


Ta med dig sammanfattande anteckningar från samtalet till MIK-jam dag 2.